Management Committees

Office Bearers

Shri Satish J. Dattani

President

Shri Vinod N. Vora

Vice - President

Shri Mahesh D. Chandarana

Hon. Secretary

Shri Rajnikant D. Ghelani

Hon. Jt. Secretary

Shri Navin V. Sampat

Hon. Treasurer

Trustees

 • Shri Mahesh K. Shah
 • Shri Dilipkumar M. Laijawala
 • Shri Ramanlal M. Shah
 • Shri Bhagwatibhai N. Shroff
 • Shri Bharat J. Dattani
 • Shri Rajendra M. Danthi
 • Shri Kiran L Patel (Aspee)
 • Dr. Lalchand M. Pancholia
 • Shri Tikamdas P. Bhatia
 • Shri Mahesh K. Shroff
 • Shri Tejas D. Shroff
 • Smt. Gita R. Bhatia
 • Shri Mohan C. Gajaria
 • Shri Bhanuprasad L. Suthar
 • Smt. Dipti B. Padia
 • Shri Kaushik M. Laijawala

Members of Managing Committee

 • Sushri Hansaben Shroff
 • Shri Vinod K. Shah
 • Shri Hasmukh V. Sanghvi
 • Late Shri Dilip D. Ganatra
 • Shri Haresh J. Matani
 • Shri Ramprasad K. Sheth
 • Shri Bijal A. Dattani
 • Shri Dinkar M. Joshi
 • Smt. Ranjana R. Pethani
 • Shri Prashant Parekh