VICE-PRINCIPAL

 • JOHN M. D.

AFTERNOON TEACHING STAFF

 • A.N. PATEL
 • MATILDA FONSECA
 • MUKESH SHAH
 • DENIS P. CARVAL
 • ARCHANA RAJPUT
 • NIVEDITA SHUKLA
 • YOJANA D. VARTAK
 • U. T. JOSHI
 • S. D. SURVE
 • LALITKUMAR PATIL
 • SHAJA M. KHAN
 • PRAMOD K. PANDEY
 • MELVIN DABRE
 • SUSHMA V. KAMBLE
 • POURNIMA KARMALE
 • KOMAL SHARMA
 • ANJANA PARMAR
 • MEENA A. THAKORE
 • KAMLESH R. SINGH
 • S. M. DESAI
 • J. N. BARFIWALA
 • ARCHANA SHAH
 • B. K. DOSHI
 • BHAVANA RAVAL
 • S. R. DESAI
 • G. K. SHUKLA
 • G. R. MODI
 • M. H. JOSHI
 • PRITI KOTAK
 • P. N. SOLANKI
 • HEENA CHAUHAN
 • JAGRUTI RATHOD
 • NAYANA N. JOSHI
 • GIRA NAYAK
 • PARU SHAH
 • RUPAL M. DESAI
 • SWEETY DESAI
 • ANJANA DESAI
 • FORAM DUDHARA
 • FALGUNI DESAI
 • Notice Board

   Site Logo

© Shri T P Bhatia College of Science 2014 - 2024. Powered by: The KES.