Principal - Dr. Sangeeta Srivastava awarded 'MAHARASHTRA RAJYA ADARSH SHIKSHAK PURASKAR - 2017' by The Kandivli Education Society

Site Logo

© Shri T P Bhatia College of Science 2014 - 2023. Powered by: Mr. Ashish Pandey.